Энхтайван, Д, and Э Авирмэд. “МОНГОЛ ОРНЫ ТӨВ БҮСИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ, ЛАНДШАФТ-НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЗОХИСТОЙ БҮСЧЛЭЛ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 54, no. 3 (February 28, 2016): 35–43. Accessed June 4, 2023. https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/644.