Х, Ц. “ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРНИЙ СУДАЛГАА ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН: ‘ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРТ ХӨНДИЙ’ ГЕОПАРКИЙГАЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛД АШИГЛАХ БОЛОМЖ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 57, no. 2, Aug. 2017, pp. 86-92, https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/856.