Б, С. ““МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧООН” ДАХЬ ‘ШАРГА АГТ ТАН’ ХЭМЭЭХ ХЭЛЛЭГИЙН УТГА УЧИР”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 57, no. 2, Aug. 2017, pp. 65-75, doi:10.5564/pmas.v57i2.853.