Ц, Д., and О. А. “УУЛЫН ХАЖУУГИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХӨРСӨН ДЭХ МИКРО ЭЛЕМЕНТИЙН ТАРХАЛТААР ТОДОРХОЙЛОХ НЬ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 57, no. 2, Aug. 2017, pp. 14-23, doi:10.5564/pmas.v57i2.848.