С, Ц., Т. Л, and О. Д. “Үүдэл эсийн судалгаа, хэрэглээний өнөө маргааш, түүнийг тойрсон ёс зүй, эрх зүйн асуудал”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 53, no. 206, July 2017, pp. 79-83, doi:10.5564/pmas.v53i206.822.