Д, Н.-Э. “Улаанбаатар хотын шилжих хөдөлгөөн ба шилжин ирэгсдийн нийгмийн байдал”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 53, no. 206, July 2017, pp. 43-50, doi:10.5564/pmas.v53i206.818.