Б, М. “Гэмт хэргийн статистик зүйн онол, практикийн тулгамдсан асуудал”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 57, no. 221, May 2017, pp. 110-25, doi:10.5564/pmas.v57i221.758.