А, Т., А. Г, and Д. Ч. “Хийжүүлэх урвалын тэнцвэрийн тогтмолыг тодорхойлох судалгаа”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 57, no. 221, May 2017, pp. 54-64, doi:10.5564/pmas.v57i221.752.