Нэргүй, Б. “ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ СУБЬЕКТ МӨН: ОХУ, АНУ-ЫН ТУРШЛАГА”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 56, no. 2, Dec. 2016, pp. 56-63, doi:10.5564/pmas.v56i2.713.