Баасансүрэн, Д. “ОЛИГАРХЖСАН УЛС ТӨРИЙН НАМААС НАМГҮЙ НИЙГЭМД ШИЛЖИХ ЦАГ БИДНИЙ ТӨСӨӨЛЖ БАЙГААГААС ИЛҮҮ ОЙРХОН Ч БАЙЖ МЭДНЭ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 56, no. 2, Dec. 2016, pp. 31-36, doi:10.5564/pmas.v56i2.708.