Отгонбаатар, Х. “ДААЛГАВРЫН ХАРИУЛТЫН ОНОЛ (ITEM RESPONSE THEORY)-ЫН 3 ПАРАМЕТРТЭЙ ЗАГВАРЫГ АШИГЛАЖ ТЕСТИЙН ДААЛГАВРУУДАД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 56, no. 2, Dec. 2016, pp. 24-30, doi:10.5564/pmas.v56i2.707.