Эрдэнэчимэг, О. “МОНГОЛ ТЭРЛЭГ ЭСГЭХ АРГАД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ДҮН”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 56, no. 2, Dec. 2016, pp. 5-16, doi:10.5564/pmas.v56i2.705.