Ургамал, М., О. Энхтуяа, Н. Хэрлэнчимэг, Э. Энхжаргал, Ц. Бөхчулуун, Г. Бүрэнбаатар, and С. Жавхлан. “ӨНӨӨГИЙН МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ЗҮЙЛИЙН БҮРДЭЛ, ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 56, no. 3, Nov. 2016, pp. 86-94, doi:10.5564/pmas.v56i3.695.