Пагмадулам, Б., М. Канна, Д. Цэрэндулам, and Ц. Рэнцэнханд. “МОНГОЛ ОРНЫ ХӨРСНӨӨС ЯЛГАСАН АКТИНОМИЦЕТИЙН АНГИЛАЛЗҮЙН СУДАЛГААНЫ ДҮНГЭЭС”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 56, no. 3, Nov. 2016, pp. 66-72, doi:10.5564/pmas.v56i3.692.