Хонгорзул, О., Л. Жаргалсайхан, and И. Түвшинтогтох. “ХУУРАЙ ХЭЭРИЙН ТОМ ХЯЛГАНАТ БҮЛГЭМДЭЛД УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 56, no. 3, Nov. 2016, pp. 39-46, doi:10.5564/pmas.v56i3.688.