Алтанзул, Х., and Ю. Оюунбилэг. “ЦАХИЛДАГНЫ ТӨРЛИЙН УРГАМЛЫН ФИЛОГЕНЕТИК ХОЛБОО”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 56, no. 3, Nov. 2016, pp. 25-31, doi:10.5564/pmas.v56i3.685.