Думаа, М., Т. Солонго, М. Болортуяа, Г. Чүнсриймятав, М. Грүнер, Х. Я. Кноелкер, and Д. Рэгдэл. “МОНГОЛ ЧОНОГОНО (JURINEA MONGOLICA MAXIM.) УРГАМЛЫН ФИТОХИМИ БОЛОН БИОЛОГИЙН ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 56, no. 3, Nov. 2016, pp. 15-24, doi:10.5564/pmas.v56i3.684.