Удвал, Б., Ц. Дашзэвэг, and Н. Батхүү. “ЭГЭЛ НАРСАН ОЙН ҮРИЙН ТАЛБАЙН ХӨРСНИЙ ШИНЖ ЧАНАРЫН СУДАЛГАА”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 56, no. 3, Nov. 2016, pp. 5-14, doi:10.5564/pmas.v56i3.683.