Пүрэвдорж, Э., and Г. Одонтуяа. “ЦЭЭНИЙН ТӨРЛИЙН УРГАМАЛ ДАХЬ ГОЛ НЭГДЛҮҮД”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 56, no. 01, Apr. 2016, pp. 91-101, doi:10.5564/pmas.v56i01.678.