Даваабал, Б., Б. Батцэцэг, Ц. Золзаяа, and Ж. Тэмүүжин. “УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН НҮҮРСНИЙ ҮНСНИЙ ШИНЖ ЧАНАР, АШИГЛАХ БОЛОМЖИЙН УРЬДЧИЛСАН СУДАЛГАА”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 56, no. 01, Apr. 2016, pp. 80-90, doi:10.5564/pmas.v56i01.677.