Батдулам, Б., О. Болормаа, В. В. Хахинов, and М. Кавахигаши. “БАЙГАЛЬ НУУРЫН ЦУТГАЛ ГОЛУУДЫН ГИДРОХИМИ, ӨӨРӨӨ ЦЭВЭРШИХ ПРОЦЕССЫН СУДАЛГАА”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 56, no. 01, Apr. 2016, pp. 65-79, doi:10.5564/pmas.v56i01.676.