Думаа, М., Т. Солонго, М. Болортуяа, Г. Чүнсриймятав, М. Грүнер, Д. Рэгдэл, and Х.-И. Кноелкер. “МОНГОЛ ЧОНОГОНО (JURINEA MONGOLICA Maxim.) УРГАМЛЫН ФИТОХИМИ БОЛОН БИОЛОГИЙН ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 56, no. 01, Apr. 2016, pp. 55-64, doi:10.5564/pmas.v56i01.675.