[1]
Ц. Х, “ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРНИЙ СУДАЛГАА ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН: ‘ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРТ ХӨНДИЙ’ ГЕОПАРКИЙГАЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛД АШИГЛАХ БОЛОМЖ”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 57, no. 2, pp. 86–92, Aug. 2017.