[1]
С. Б, ““МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧООН” ДАХЬ ‘ШАРГА АГТ ТАН’ ХЭМЭЭХ ХЭЛЛЭГИЙН УТГА УЧИР”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 57, no. 2, pp. 65–75, Aug. 2017.