[1]
Ц. С, Т. Л, and О. Д, “Үүдэл эсийн судалгаа, хэрэглээний өнөө маргааш, түүнийг тойрсон ёс зүй, эрх зүйн асуудал”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 53, no. 206, pp. 79–83, Jul. 2017.