[1]
Н.-Э. Д, “Улаанбаатар хотын шилжих хөдөлгөөн ба шилжин ирэгсдийн нийгмийн байдал”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 53, no. 206, pp. 43–50, Jul. 2017.