[1]
М. Б, “Гэмт хэргийн статистик зүйн онол, практикийн тулгамдсан асуудал”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 57, no. 221, pp. 110–125, May 2017.