[1]
А. Э and Б. Б, “Аж богдын нурууны физик газарзүйн тодорхойлолт”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 57, no. 221, pp. 71–81, May 2017.