[1]
Б. Нэргүй, “ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ СУБЬЕКТ МӨН: ОХУ, АНУ-ЫН ТУРШЛАГА”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 2, pp. 56–63, Dec. 2016.