[1]
Д. Баасансүрэн, “ОЛИГАРХЖСАН УЛС ТӨРИЙН НАМААС НАМГҮЙ НИЙГЭМД ШИЛЖИХ ЦАГ БИДНИЙ ТӨСӨӨЛЖ БАЙГААГААС ИЛҮҮ ОЙРХОН Ч БАЙЖ МЭДНЭ”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 2, pp. 31–36, Dec. 2016.