[1]
Х. Отгонбаатар, “ДААЛГАВРЫН ХАРИУЛТЫН ОНОЛ (ITEM RESPONSE THEORY)-ЫН 3 ПАРАМЕТРТЭЙ ЗАГВАРЫГ АШИГЛАЖ ТЕСТИЙН ДААЛГАВРУУДАД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 2, pp. 24–30, Dec. 2016.