[1]
О. Эрдэнэчимэг, “МОНГОЛ ТЭРЛЭГ ЭСГЭХ АРГАД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ДҮН”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 2, pp. 5–16, Dec. 2016.