[1]
Б. Одгэрэл and Д. Цэрэндулам, “DUNALIELLA ЗАМГИЙН ФИЗИОЛОГИ, БИОХИМИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮН”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 3, pp. 60–65, Nov. 2016.