[1]
Н. Нарантуяа, З. Цогт, and И. Н. Сафронова, “ЗАВХАН АЙМГИЙН ЭКОСИСТЕМИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛЫН СУДАЛГААНЫ ЯВЦ, ҮР ДҮНГЭЭС”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 3, pp. 47–59, Nov. 2016.