[1]
О. Хонгорзул, Л. Жаргалсайхан, and И. Түвшинтогтох, “ХУУРАЙ ХЭЭРИЙН ТОМ ХЯЛГАНАТ БҮЛГЭМДЭЛД УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 3, pp. 39–46, Nov. 2016.