[1]
Х. Алтанзул and Ю. Оюунбилэг, “ЦАХИЛДАГНЫ ТӨРЛИЙН УРГАМЛЫН ФИЛОГЕНЕТИК ХОЛБОО”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 3, pp. 25–31, Nov. 2016.