[1]
М. Думаа, “МОНГОЛ ЧОНОГОНО (JURINEA MONGOLICA MAXIM.) УРГАМЛЫН ФИТОХИМИ БОЛОН БИОЛОГИЙН ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 3, pp. 15–24, Nov. 2016.