[1]
Ч. Сономдагва, Ч. Бямбацэрэн, and Д. Даваадорж, “УЛААНБААТАР ХОТЫН СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ХӨРСНИЙ БОХИРДЛЫН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ДҮН”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 01, pp. 114–126, Apr. 2016.