[1]
Э. Пүрэвдорж and Г. Одонтуяа, “ЦЭЭНИЙН ТӨРЛИЙН УРГАМАЛ ДАХЬ ГОЛ НЭГДЛҮҮД”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 01, pp. 91–101, Apr. 2016.