[1]
Б. Даваабал, Б. Батцэцэг, Ц. Золзаяа, and Ж. Тэмүүжин, “УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН НҮҮРСНИЙ ҮНСНИЙ ШИНЖ ЧАНАР, АШИГЛАХ БОЛОМЖИЙН УРЬДЧИЛСАН СУДАЛГАА”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 01, pp. 80–90, Apr. 2016.