[1]
М. Думаа, “МОНГОЛ ЧОНОГОНО (JURINEA MONGOLICA Maxim.) УРГАМЛЫН ФИТОХИМИ БОЛОН БИОЛОГИЙН ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 01, pp. 55–64, Apr. 2016.