[1]
А. Алтангэрэл and С. Даваасүрэн, “ДИНАМИК НӨХЦӨЛД УСАН УУСМАЛААС Cr(VI)-ЫГ БИОСОРБЦЛОХ ПРОЦЕССЫН КИНЕТИКИЙН СУДАЛГАА”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 01, pp. 31–41, Apr. 2016.