[1]
Р. Тогоо, Д. Отгонсүрэн, А. Төрсүх, Т. Тулгаа, and Ж. Шинэбаяр, “РЕЛЯТИВ ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН ИОНЫ ФОТОЭМУЛЬСИЙН ХҮНД, ХӨНГӨН ЦӨМТЭЙ МӨРГӨЛДӨХ ПРОЦЕССЫГ АНГИЛАН ЯЛГАЖ, ТҮҮНИЙ ЦЭНЭГТ ХЭЛТЭРХИЙНҮҮДИЙН ГАРАЛТ БА РЕЛЯТИВ БӨӨМСИЙН ЦАГИРГАН ЦАЦАРГАЛТ”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 01, pp. 13–30, Apr. 2016.