[1]
Р. Тогоо, Т. Тулгаа, А. Төрсүх, О. В. Рогачевский, М. Совд, and Ж. Шинэбаяр, “ПРОПАНТ ХӨӨСТ КАМЕРТ БҮРТГЭГДСЭН ХАРИМХАЙ БУС ХАРИЛЦАН ҮЙЛЧЛЭЛЭЭР ҮҮССЭН ЭЕРЭГ ЦЭНЭГТ БӨӨМИЙГ ЯЛГАН ТАНИХ НЭГЭН БОЛОМЖ”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 56, no. 01, pp. 5–12, Apr. 2016.