[1]
Д. Энхтайван and Э. Авирмэд, “МОНГОЛ ОРНЫ ТӨВ БҮСИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ, ЛАНДШАФТ-НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЗОХИСТОЙ БҮСЧЛЭЛ”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 54, no. 3, pp. 35–43, Feb. 2016.