Х, Ц. (2017) “ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРНИЙ СУДАЛГАА ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН: ‘ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРТ ХӨНДИЙ’ ГЕОПАРКИЙГАЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛД АШИГЛАХ БОЛОМЖ”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(2), pp. 86–92. Available at: https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/856 (Accessed: 11 December 2023).