Б, С. (2017) ““МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧООН” ДАХЬ ‘ШАРГА АГТ ТАН’ ХЭМЭЭХ ХЭЛЛЭГИЙН УТГА УЧИР”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(2), pp. 65–75. doi: 10.5564/pmas.v57i2.853.