Ц, Д. and А, О. (2017) “УУЛЫН ХАЖУУГИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ХӨРСӨН ДЭХ МИКРО ЭЛЕМЕНТИЙН ТАРХАЛТААР ТОДОРХОЙЛОХ НЬ”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(2), pp. 14–23. doi: 10.5564/pmas.v57i2.848.