С, Ц., Л, Т. and Д, О. (2017) “Үүдэл эсийн судалгаа, хэрэглээний өнөө маргааш, түүнийг тойрсон ёс зүй, эрх зүйн асуудал”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 53(206), pp. 79–83. doi: 10.5564/pmas.v53i206.822.