Б, М. (2017) “Гэмт хэргийн статистик зүйн онол, практикийн тулгамдсан асуудал”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(221), pp. 110–125. doi: 10.5564/pmas.v57i221.758.